Συναλλαγές σε Δημόσιες Υπηρεσίες

Οι συναλλαγές σας σε Δημόσιες υπηρεσίες για διάφορα θέματα, η σύνταξη εντύπων, από τις απλές δηλώσεις έως κάτι πιο εξειδικευμένο, είναι πλέον δικό μας θέμα. Αιτήσεις, Βεβαιώσεις από ΔΟΥ, Πιστοποιήσεις για ΔΕΗ, συμβολαιογράφους, αυτοκίνητα, διεκπεραίωση διακανονισμού οφειλών, έναρξη, παύση και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με αυτά, είναι εργασίες ρουτίνας που αναλαμβάνουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Image