Βιβλία όλων των κατηγοριών

Ειδικό πρόγραμμα του Η/Υ επεξεργάζεται και τηρεί βιβλία Κατηγοριών Α και Β. Ενημερώνεται το βιβλίο Αγορών και Εσόδων-Εξόδων αντίστοιχα, βγαίνει η Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ, η Εκκαθαριστική και η σύνταξη των εντύπων δραστηρότητας -Ε3- στο τέλος του χρόνου είναι υπόθεση απλή γιατί γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού.

Image

Το βασικότερο όμως είναι ότι κάθε στιγμή του έτους, μπορούμε να γνωρίζουμε και να σας ενημερώνουμε για κάθε σημείο της πορείας του μαγαζιού σας, της επιχείρησής σας, του γραφείου σας.

Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, ταγμένο χρόνια σε εκατοντάδες επιχειρήσεων ΕΠΕ και ΑΕ, βρίσκεται εγκατεστημένο στον Η/Υ μας, δίνοντάς μας το πανίσχυρο εργαλείο για την τήρηση βιβλίων Κατηγορίας Γ. Η αναλυτική Λογιστική γίνεται ένα ευχάριστο παιχνίδι στα χέρια μας και μια μεγάλη δύναμη στα δικά σας. Οι λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου είναι προσβάσιμοι επιλεκτικά από εμάς και εσάς, και μας μιλούν για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησής σας που θέλετε να αναλύσουμε.

Πρέπει να γνωρίζετε τα πάντα και αυτό είναι δική μας δουλειά!!!