Μισθοδοσίες

Η Μισθοδοσία που τηρεί η κάθε επιχείρηση, από ένα μισθωτό έως και το μεγαλύτερο αριθμό που φαντάζεστε, επιτυγχάνεται με άνεση και ορθότητα, βάση του συγκεκριμένου προγράμματος που χρησιμοποιούμε. Αρκεί να μας δώσετε τα στοιχεία των εργαζομένων σας και τις ημέρες απασχόλησής τους, και όλα τα άλλα είναι δική μας υπόθεση.

Image

Η μισθοδοσία του μηνός θα είναι συνταγμένη, η ΑΠΔ θα έχει «σταλεί» στο ΙΚΑ, το ποσό πληρωμής ενσήμων θα είναι έτοιμο και η πρόσβαση στο σύστημά μας θα σας ενημερώνει στατιστικά για κάθε εργαζόμενό σας αναλυτικά, κάθε στιγμή που θα το ζητήσετε.