Εξοπλισμός

Εκτός από την γνώση, την εμπειρία και την καλή διάθεση, δεν θα μπορούσε στην εποχή μας να εξασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρουμε, χωρίς την ύπαρξη του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού. Έτσι με μεγάλο μεράκι άρχισαν να «στήνονται» από την αρχή όλα τα μηχανήματα που θα «υπηρετήσουν» τον άνθρωπο του σήμερα.

Image

Ένα κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή -server- με δυνατότητα φιλοξενίας 1000 και πλέον εταιρειών, εγκαταστάθηκε ως κεντρική μνήμη και συνδέθηκε με 6 τερματικά p/c's, πάνω στα οποία μπορούν να εργαστούν στον χώρο τους καθένας από τους λογιστές μας. Όλα τα δεδομένα καταχωρούνται αυτόματα στην κεντρική μνήμη -server- με άμεση πρόσβαση από κάθε χειριστή. Αποθηκευμένα εκεί τα παραστατικά κάθε εταιρείας, μας δίνουν την δυνατότητα για πλήρη ενημέρωση ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε να φαίνεται η πορεία εργασιών της και να είναι προβλέψιμη κάθε συμφέρουσα μελλοντική της κίνηση.

Από την καταχώρηση αυτή δεν επιτυγχάνουμε μόνον την αναγκαία, βάση νόμων λογιστική εργασία (ενημέρωση βιβλίων, περιοδική και εκκαθαριστική ΦΠΑ, Ε3 κ.λ.π.) αλλά και την στατιστική μελέτη κάθε οικονομικού μεγέθους που ενδιαφέρει την εταιρεία. Και αυτό γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε κάθε στιγμή τις καρτέλλες κινήσεων προμηθευτών, πελατών και κάθε άλλου λογαριασμού που μας ενδιαφέρει. Όλα τα στοιχεία είναι καταχωρημένα σε τάξη, έτοιμα να βοηθήσουν αποτελεσματικά τον κάθε πελάτη μας.

Image

Τα παραστατικά αρχειοθετημένα σε αυστηρά συγκεκριμένη θέση για κάθε εταιρεία. Η κωδικοποίηση και τακτοποίησή της είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται, έτσι ώστε να είναι μοναδική και ξεχωριστή από τις υπόλοιπες.

Μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο -internet- με συνεχόμενη 24ωρη πρόσβαση ADSL, ανοίγει τους δρόμους για πληρέστερη ενημέρωση και επικοινωνία προς κάθε κατεύθυνση. Οι ιστοσελίδες της Εφορίας και του Υπουργείου Οικονομικών είναι πλεόν συνεργάτες για να αποσταλούν γρήγορα και εύκολα οι δηλώσεις ΦΠΑ αλλά και οι φορολογικές δηλώσεις, καθώς επίσης και οι πληρωμές τους. Η ιστοσελίδα του ΙΚΑ είναι αυτή που θα δεχθεί κάθε υποβολή Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) κάθε μισθοδοσίας. Όλα πλέον γίνονται γρήγορα -αφού εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος από τις μετακινήσεις- εύκολα, σωστά και χωρίς αγωνία!!!

Ο πελάτης πρέπει να εξυπηρετείται σφαιρικά. Σε όλο το φάσμα των εργασιών του.

Image

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης παρακολουθεί όλο το 24ωρο κάθε χώρο του γραφείου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η φύλαξη όλων των εγγράφων που μας εμπιστεύεστε.

Κάθε σκέψη μας γεννιέται και υφίσταται για να μας βοηθά, να είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης σας.

Image