Χώρος Υποδοχής

Image

Η λειτουργική, αλλά και ευχάριστη διάταξη χαρακτηρίζει τον χώρο μας. Πρωταρχική σκέψη η ανθρώπινη επαφή, σε ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει την ήρεμη προσέγγιση των οικονομικών θεμάτων και την καλύτερη εντόπιση των λύσεών τους.

Έτσι λοιπόν, ο πρώτος χώρος που συναντά κάποιος μπαίνοντας στα γραφεία μας είναι ο χώρος υποδοχής. Ένας χώρος απαραίτητος, για να μπορέσει να υπάρξει μία αρχική συζήτηση των φορολογικών θεμάτων, των ερωτήσεων και αποριών που θα έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος, έτσι ώστε άμεσα, με προθυμία, υπομονή και κατανόηση, να ανταποκριθεί η γραμματεία μας σε ότι ζητηθεί.

Εκεί το πρόβλημά σας γίνεται και δικό μας, η δε λύση του, άμεση ικανοποίηση τόσο για εμάς όσο και για εσάς.